Hotarari recente

Solutie in dosar privind clauze abuzive

Admite cererea având ca obiect actiune în constatare, formulată de reclamanţii CM, LC şi LF toţi cu domiciliul procesual ales la S.C.A. „Achim & Bulai”, în contradictoriu cu pârâta Banca Comercială Română S.A., Constată nulitatea absolută a următoarelor clauze, acestea având caracter abuziv si, în consecintă, dispune derularea contractului în lipsa acestora: clauza care prevede modalitatea de calcul a dobânzii curente după primele 12 luni, precum si clauzele referitoare la comisionul de rambursare anticipată, comisionul de acordare credit şi comisionul de administrare. Dispune obligarea pârâtei la recalcularea creditului, pe baza formulei de calcul: marja fixă de 1,5 + indice public EURIBOR. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a următoarelor sume: 16.070,23 Euro, reprezentând diferenţă între dobânda achitată efectiv şi dobânda solicitată; 811,70 Euro, reprezentând comision de acordare a creditului; 1623,72 Euro, reprezentând comision de administrare perceput în perioada decembrie 2007 – octombrie 2015. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat)

Solicitare:

Anulare clauze abuzive si blocarea dobanzii contractuale la marja fixa din contract + EURIBOR.

Solutia instantei:

Admite actiunea si obliga banca la restituirea sumelor incasate ilegal.

Contestatie tabel preliminar

Contestatie tabel preliminar

Faţă de cele expuse, judecătorul sindic constată că se impune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul de creanţe al debitoarei în categoria creditorilor garantaţi, conform art. 121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006 având în vedere că acesta este un creditor care beneficiază de privilegiul vânzătorului pentru diferenţa de preţ. Instanţa va lua act totodată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite contestaţia formulată de contestatoarea creditoare SC U.R.I. SA, cu sediul în … în contradictoriu cu debitoarea SC O.R.I. SRL, cu sediul în … şi administratorul judiciar B.B.R. S.P.R.L. Dispune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul creditorilor societăţii debitoare cu o creanţă în valoare de 1.679.991 EURO

Solicitare:

Contestatie tabel preliminar

Solutia instantei:

Dispune înscrierea creditoarei SC U.R.I. SA în tabelul creditorilor societăţii debitoare cu o creanţă în valoare de 1.679.991 EURO

Rezolutiune contract

Rezolutiune contract, restituire sume si obligarea la daune-interese

Dosar Judecătoria Bacău: Admite cererea. Dispune rezoluţiunea parţială a contractului de construcţie casă, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional încheiat la data de 19.11.2014, cu privire la lucrările de construire neefectuate. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 15.361 Euro reprezentând contravaloarea lucrărilor de construire neefectuate. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 13.100 Euro cu titlu de penalităţi de întârziere calculate pentru perioada 30.04.2015 – 08.09.2015. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 5.509 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 2.440 lei reprezentând onorariu de avocat. .

Solicitare:

Rezoluțiune contract construcție, restituire sume si obligarea la daune-interese

Solutia instantei:

Obligă pârâtul să achite suma de 15.361 Euro reprezentând contravaloarea lucrărilor de construire neefectuate. Obligă pârâtul să achite reclamanţilor suma de 13.100 Euro cu titlu de penalităţi de întârziere.

Sechestru asigurător

Sechestru asigurător (in materie civila) – art. 953 NCPC

Dosar Judecătoria Bacău: Admite cererea. Dispune instituirea unui sechestru asigurator asupra imobilului apartament situat în Bacău, str. …., având număr cadastral … înscris în CF …./UAT Bacău, proprietatea pârâtului şi asupra suprafetei de 692 m.p., teren arabil intravilan, numar cadastral …., înscris în cartea funciară …., până la concurenţa sumei de 25.000 euro. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cale de atac ce se depune la Judecătoria Bacău.

Solicitare:

Inființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor imobile, proprietatea pârâtului.

Solutia instantei:

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța apreciază întemeiată cererea formulată de creditor.

Title for Case Study

Case Study – Medical Malpraxis

Curabitur vulputate, ligula lacinia scelrisque tempor, lacus larewcus sociosqu ad litora torquent. Tibulum ante ipsum primis in faucibote orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Proin vel ante a orci tempus elifend ut et magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit retribus delorvet.

Solicitare:

Medication Administration Error and Failure to Monitor Patient

Solutia instantei:

$500 fine 3 months License suspension