Stabilire sediu social

Sala de conferinte 1

Sala de conferinte 1

Sala de conferinte 2

Sala de conferinte 2

Birouri

Birouri

Conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatii pot sa stabileasca temporar sediul unei firme reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale la sediul lor profesional.

În funcție de sediul social ales pentru societate se vor stabili: legea aplicabilă, instanțele judecătorești competențe, naționalitatea societății, locul unde trebuie îndeplinite formalitățile de înmatriculare, publicitate și autorizare, direcția finanțelor competente privind înregistrările fiscale și controlul fiscal.

In cadrul acestui serviciu va putem oferii:

  • adresa pentru sediul social;
  • servicii de secretariat, respectiv colectarea corespondentei si inaintarea acesteia catre dumneavoastra, conform instructiunilor primite;
  • sala de conferinta pusa la dispozitia dumneavoastra in functie de abonamentul ales.

RNPM – Registrul National de Publicitate Mobiliara

In calitate de agent autorizat RNPM (imputernicit de catre operatorul UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA U.N.B.R.), avem dreptul de a opera in cadrul Registrul National de Publicitate Mobiliara (fost AEGRM) prin intermediul specialistilor nostri servicii de:
• inscriere, modificare, anulare in Registrul National de Publicitate Mobiliara a avizelor de ipoteca mobiliara si a avizelor de fiducie.
Avantajele inscrierii – publicitatii in RNPM:
 Contractul inscris in Registrul National de Publicitate Mobiliara devine o garantie reala mobiliara;
 Consolidati avantajul prioritatii in fata altor creditori ulteriori, aceasta incluzand si bugetele de stat si locale;
 Potentialii creditori sunt avertizati asupra contractelor de garantie deja existente;
 Creditorul poate executa garantia prin forte proprii;
• verificare in Registrul National de Publicitate Mobiliara a oricarui tip de informatii privitor la ipoteci mobiliare existente si/sau contracte de fiducie;
• obtinere de extrase certificate in Registrul National de Publicitate Mobiliara;
• consultanta juridica pentru toate tipurile de inscrieri prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Registrul National de Publicitate Mobiliara.

Accesul la Registrul National de Publicitate Mobiliara pentru vizionarea datelor – informatiilor despre un anumit creditor, debitor sau bun din avizele de ipoteca mobiliara sau de fiducie este liber oricarei persoane fizice sau juridice.
Va oferim servicii de inscriere a ipotecii mobiliare si/sau ale contractelor de fiducie impreu cu intreaga noastra experienta in domeniul legal care, prin serviciile de consultanta oferite, va asigura conditiile esentiale in protejarea patrimoniului si pastrarea confordentialitatii datelor furnizate.

Cu privire la procedura inscrierii, aceasta este cuprinsa din trei etape simple:
1. Creditorul sau reprezentantul sau completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de garantie reala mobiliara.
2. Solicitantul transmite operatorului initial sub orice forma contractul semnat de ambele parti, actele de identitate a partilor si procura, dupa caz.
3. Operatorul procedeaza la inscrierea in RNPM a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora.

Cu maxima promptitudine si seriozitate alaturi de consultanta juridica adaptata fiecarui caz in parte, echipa Achim, Bulai garanteaza un serviciu de calitate, care protejeaza prin profesionalism si asigura nu doar cerintele de publicitate prevazute de lege dar si informatiile vitale si interesele de confidentialitate specifice mediului de afaceri.

Pentru a efectua o verificare a Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) nu ezitati sa ne contactati. Taxe si tarife RNPM

Management de proiect. Consultanta

Câştigă cel care îşi asumă riscuri calculate.

Un proiect este un pas în necunoscut, pândit de riscuri şi de incertitudini.

În toate domeniile de activitate, unele proiecte s-au dovedit a fi eşecuri grave şi costisitoare. De aici, a apărut necesitatea de a-l analiza sub aspectul efectelor sale de natura organizationala, economica, juridica etc., în scopul realizării unei corespondenţe eficiente între situatia existentă şi cea urmărită prin proiect.

Managementul unui proiect impune, pe lângă identificarea principalelor riscuri legate de comportamentul decizional al elementelor decidente, punerea în evidenţă a categoriilor de riscuri ce intervin atunci când sunt puse în practică elementele decizionale. Datorită complexităţii proceselor decizionale, acestea sunt supuse diferitelor categorii de riscuri.

Serviciile noastre vizează consultanță adecvată pentru identificarea, analizarea și implementarea proiectelor corespunzator necesităților.

Drept societar

Decizia asocierii în vedere realizării unui business este o chestiune de voinţă personală. Punerea în practică a acesteia constituie un aspect pentru care oferim consultanţă în scopul realizării unui cadru juridic apropiat voinţei clienţilor.

Oportunitatea, analiza riscului, implicaţiile şi efectele legale sunt câteva dintre aspectele pe care ne axăm în serviciile de consultanţă.

Problematica drepturilor acţionarului minoritar constituie o chestiune spinoasă asupra căreia ne aplecăm cu interes, considerând că drepturile acestuia trebuie respectate în egală măsură cu ale acţionarului majoritar.
În timpul desfăşurării activităţii economice, oferim sprijin clienţilor noştri în identificarea operaţiunilor necesare pentru realizarea modificărilor de structură impuse de situaţia de fapt sau de legislaţie, identificând soluţii potrivite ce implică costuri cât mai mici.

Furnizăm informaţii de natură juridică, complete şi actuale, privind date la zi privind partenerii de afaceri (asociaţi, administratori, cifră de afaceri, stare de funcţionare etc).
Operaţiuni pe care le îndeplinim cu success:
– Asistenţă şi consultanţă juridică înfiinţare societate comericilă, indiferent de forma juridică solicitată (înfiinţare societate – SRL, SA, asociatie, fundatie);
– Înfiinţare asociaţie de proprietari;
– Înfiinţare PFA, IF, II;
– Redactarea de acte constitutive, acte adiţionale la actele constitutive ale societăţii, contracte de cesiune, contracte de comodat, sediu social, declaraţii asociaţi şi administrator certificate de avocaţi;
– Înregistrarea actelor adiţionale la Registrul Comertului;
– Actualizare date identificare asociaţi;
– Cesiune părţi sociale;
– Fuziune si divizare societate;
– Înfiinţare punct de lucru (sediu secundar);
– Limitare mandat administrator; redactare contract de management;
– Majorare capital social;
– Prelungire mandat administrator;
– Prelungire sediu social;
– Radiere punct de lucru;
– Reducere capital social;
– Revocare mandat administrator;
– Suspendare temporară/reluare activitate;
– Schimbare denumire societate;
– Schimbare forma juridică;
– Mutare sediu social;
– Radiere obiect de activitate;
– Dizolvare/lichidare societate, numire lichidator;
– Radiere societate;

Insolventa

Insolvența este o stare de fapt în viața unui agent economic care poate afecta mai multe sau chiar toate sectoarele de activitate ale acestuia.

Sfera de acţiune a insolvenței cuprinde nu numai zona financiară a întreprinderii, dar și segmentul de resurse umane, management, marketing, patrimoniu etc. În funcție de specificul întreprinderii afectate, insolvența vine în concurs cu o serie de norme specifice și/sau speciale care rezultă din profilul acesteia, pentru care oferim consultanță de specialitate. Aceasta vizează diverse aspecte legate de procedura insolvenței, atât pentru creditori cât și pentru debitor, în faza de pre-insolvență și/sau insolvență.

De asemenea serviciile noastre cuprind și asistență juridică și reprezentarea clienților participanților la procedura de insolvență în fața judecătorului sindic sau în cadrul adunărilor creditorilor oferind analize complexe, opinii juridice, suport juridic în rezolvarea diverselor probleme pe care le au clienții noștrii.

Contencios, administrativ si fiscal

Trăim într-o societate intens fiscalizată. Reglementarea uneori lejeră, uneori prea stufoasă, ne determină să credem că siguranța decizională poate fi determinată de un sfat calificat.

Urmărim cu interes proiectele legislative și aparția noilor reglementări în materie fiscală sau cu implicații de natură fiscală fiind conştienți de faptul că deținând informația la momentul potrivit punerea ei în aplicare, la momentul oportun, e o chestiune de decizie.

Necesitatea păstrării de către clienți a unei relații cu instituțiile publice, bazate pe normele de drept în vigoare, constituie un alt obiectiv pe care îl avem în vedere și pentru care oferim sprijinul necesar.

Serviciile noastre:
– Consultanță fiscală;
– Redactare cereri /contestații/ plângeri etc;
– Asistare și reprezentare în cadrul litigiilor de contencios administrativ și fiscal;
– Analiză și redactare opinii juridice privind diverse operațiuni cu implicații fiscale;

Dreptul penal al afacerilor

Cunoaşterea şi înţelegerea în detaliu a faptelor de comerţ, dar şi a cadrului legislativ în care acestea se desfăşoară, ne conferă posibilitatea să oferim reprezentare şi asistenţă juridică în dosare de drept penal al afacerilor în faţa tuturor organelor de urmărire penală şi a tuturor instantelor judecatoresti.

Activitatea noastră presupune nu doar înlăturarea sau diminuarea consecinţelor penale ale faptelor deja săvârşite dar şi o analiză a situaţiilor şi operaţiunilor supuse atenţiei de către clienți în scopul prevenirii săvârșirii unor fapte penale.

Mediere

Presiunea evenimentelor, stărilor prin care trecem conduc volens nolens la crearea unor dispute pentru a căror soluționare persoanele implicate sunt frecvent înclinate să parcurgă calea judecătorească.

Medierea este un nou concept apărut în societatea românească menit să constituie o nouă metodă de soluționare a conflictelor apărute între părți. Medierea reprezintă, în esență, o schimbare fundamentală la nivel de mentalitate şi un progres major al civilizaţiei prin faptul că permite părţilor să pună din nou stăpânire pe propriul destin, atunci când au eşuat în încercarea de a găsi ei înşişi o soluţie. În societatea occidentală medierea este des folosită atât pentru soluționarea conflictelor de natură persoanală (casnice), dar și pentru soluționarea conflictelor profesionale de natură comercială, corporatistă, etc.

Sub aspect legal, medierea este reglementată în România prin Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. După intrarea în vigoare, aceasta a fost supusă mai multor modificări legislative impuse, în principal, de modalitatea în care societatea noastra acceptă această nouă metodă de abordare a conflictelor.
Ce trebuie sa stiți? Informarea despre mediere este gratuită.
În procesul de informare despre mediere, dvs. trebuie doar să alocați timpul necesar întâlnirii cu mediatorul și să purtați un dialog bazat pe întrebări și răspunsuri, într-o atmosfera plăcută și relaxantă.

Veţi afla detalii despre :
– drepturile în mediere
– rolul unui mediator
– procedura de mediere
– multe alte lucruri interesante care vă pot ajuta chiar și în rezolvarea disputelor zilnice.

Persoanele interesate pot apela cu încredere la biroul nostru de mediator pentru a se informa şi pentru a obtine toate detaliile legate de această nouă alternativă la procesele în justiţie.