Taxe si tarife

Taxe R.N.P.M.

Taxe R.N.P.M.

Solicitanții serviciilor de înscriere avize în RNPM plătesc, în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 297/2018, pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis, un PREȚ TOTAL (taxe RNPM și tarife RNPM), compus din:

  • TAXA RNPM (scutită de TVA), este prevăzută de lege pentru categoria și tipul avizului de înscriere / documentului RNPM respectiv
  • TARIFUL RNPM (la care se adaugă TVA), este perceput de către operatorul autorizat RNPM / agentul autorizat RNPM.
Taxe și Tarife R.N.P.M.
TIP AVIZE / DOCUMENTE RNPM TAXE RNPM (RON)*
AVIZE DE IPOTECĂ MOBILIARĂ
AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL 40,00
AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR 30,00
AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL 20,00
AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL 20,00
AVIZ DE CESIUNE A CREANȚEI 30,00
AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII 30,00
AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII 30,00
AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL 30,00
AVIZ DE MENȚINERE A IPOTECII 30,00
AVIZ DE EXECUTARE 30,00
AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANȚEI 30,00
AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII 60,00
AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR 60,00
AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENȚIEI 40,00
AVIZ DE INTENȚIE 0,00
AVIZ DE ACTUALIZARE 0,00
AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL 0,00
AVIZ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI SAU
AGENTULUI
0,00
AVIZE SPECIFICE
AVIZ SPECIFIC INIȚIAL

utilizat pentru înscrierea în RNPM a titlului executoriu
60,00
AVIZ SPECIFIC MODIFICATOR 40,00
AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL 30,00
AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL 30,00
AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL 30,00
AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL 0,00
AVIZ SPECIFIC DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA
OPERATORULUI SAU AGENTULUI
0,00
AVIZE DE FIDUCIE
AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL 80,00
AVIZ DE ACCEPTARE A FIDUCIEI 60,00
AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR 60,00
AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL 60,00
AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL 60,00
AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL 0,00
AVIZ DE FIDUCIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA
OPERATORULUI SAU AGENTULUI
0,00
AVIZE DE IPOTECĂ – CREANȚE SECURITIZATE
AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE 40,00
AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR – CREANȚE SECURITIZATE 30,00
AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII – CREANȚE SECURITIZATE 30,00
AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII – CREANȚE SECURITIZATE 30,00
AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE
SECURITIZATE
20,00
AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE
SECURITIZATE
20,00
AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE
SECURITIZATE
20,00
AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE
SECURITIZATE
0,00
AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA
AGENTULUI – CREANȚE SECURITIZATE
0,00
AVIZE DE IPOTECĂ – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE
AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE 40,00
AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE 30,00
AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE 30,00
AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE 30,00
AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI
IPOTECARE
20,00
AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI
IPOTECARE
20,00
AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI
IPOTECARE
20,00
AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI
IPOTECARE
0,00
AVIZ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA AGENTULUI –
OBLIGAȚIUNI IPOTECARE
0,00
ALTE AVIZE RNPM
ALTE AVIZE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN RNPM A ACTELOR ŞI FAPTELOR JURIDICE
PREVĂZUTE DE LEGE
40,00
ELIBERARE / EMITERE DOCUMENTE RNPM
ELIBERARE COPII CERTIFICATE ALE ÎNSCRIERILOR RNPM 30,00
EMITERE CERTIFICAT CĂUTARE RNPM 30,00
EMITERE CERTIFICAT AUTOVEHICUL RNPM 30,00
EMITERE CERTIFICAT IPOTECAR RNPM 30,00
EXPORT GRUP AVIZE RNPM 30,00

* Taxa RNPM datorată bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document
eliberat / emis este scutită de TVA.

În ceea ce priveste TARIFUL RNPM perceput de către Achim, Bulai Societate Civila de Avocati pentru serviciile de înscriere în RNPM a formularelor de aviz, pentru căutari în RNPM, sau pentru alte servicii accesorii (eliberarea copiilor certificate ale înscrierilor RNPM / emiterea certificatului căutare RNPM / emiterea certificatului autovehicul RNPM / emiterea certificatului ipotecar RNPM / export grup avize RNPM), acesta este în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 297/2018:

„(1) Nivelul tarifelor RNPM percepute de operatorii RNPM / agenții RNPM pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorii RNPM / agenții RNPM pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile prin internet sau online, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Sunt interzise operatorilor RNPM, agenţilor RNPM şi Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatorii RNPM şi agenţii RNPM pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi.

(4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţă, nivelul minim al tarifelor RNPM percepute de către operatorii RNPM și agenții RNPM pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis.”